Ga naar de inhoud

Spam aan bedrijven na 1 oktober 2009 verboden

  SPAM

  Spam na 1 oktober 2009 verboden

  Gemiddelde leestijd: 3 minuten

  SPAM

  Vanaf 1 oktober 2009 geldt in Nederland een algeheel spamverbod. Dan is het versturen van ongevraagde, elektronische berichten aan bedrijven verboden. Dat is al verboden voor natuurlijke personen.

  Het versturen van spam in of vanuit Nederland is niet toegestaan. Dat is de hoofdregel in de Telecommunicatiewet artikel 11.7 (zie hieronder). Niet alleen ongevraagde e-mails maar bijvoorbeeld ook ongevraagde SMS’jes, faxen en het versturen van ongevraagde berichten naar gebruikers van een ‘social networking website’ (bijv. LinkedIn en Facebook) vallen ook onder de omschrijving van spam. Als consumenten en bedrijf meld je klachten via een speciale site van de ACM.

  Spam: hoe zit het nu precies?

  Regel: Het versturen van spam is op grond van de Telecommunicatiewet verboden.

  Uitzondering 1

  Behalve als de klant daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Een connectie in LinkedIn geeft toestemming op het moment dat hij / zij je uitnodiging accepteert. Daarom is het belangrijk zo veel mogelijk connecties te krijgen in LinkedIn, dat maakt je acquisitie met LinkedIn een stuk gemakkelijker.

  Uitzondering 2

  Een bedrijf dat een e-mailadres heeft verkregen bij de verkoop van een product of een dienst mag het adres gebruiken voor het verzenden van berichten. Zelfs indien de klant daar geen (expliciete) toestemming voor heeft gegeven.

  Voorwaarden bij uitzondering 2

  1. De berichten die de klant ontvangt, moeten betrekking hebben op gelijksoortige producten of diensten.
  2. Bij de verkrijging van het e-mailadres moet je de klant in staat stellen om op een eenvoudige wijze bezwaar (opt-out) te maken tegen het gebruik ervan. Dat geldt bovendien voor ieder bericht dat men na de verkoop van de desbetreffende verzender ontvangt.

  Opt-in beginsel

  In alle Europese landen geldt net als in Nederland het opt-in beginsel: zonder voorafgaande toestemming van de ontvanger is de verzending van elektronische berichten niet toegelaten.

  Boete bij spammen

  Bij het niet naleven van de wettelijke regels loopt uw bedrijf het risico een boete op te lopen tot een bedrag van 450.000 euro.

  Oplossing voor spammen

  Een e-mail sturen naar je klanten is een zeer goedkope manier om in contact te blijven met je klanten. Dit blijft onder voorwaarden nog mogelijk. Je zult alleen enkele aanpassingen moeten doorvoeren.

  Complete wettekst spam

  Artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet

  1. Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede lid.

  2. Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing.

  3. Bij het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid genoemde doeleinden dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:
  a. de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en
  b. een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.

  4. Het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is toegestaan, tenzij de desbetreffende abonnee te kennen heeft gegeven dat hij communicatie waarbij van deze middelen gebruik wordt gemaakt, niet wenst te ontvangen en indien de abonnee bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Aan de abonnee worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht van voorzieningen waarmee wordt voorkomen dat hem een ongevraagde communicatie wordt overgebracht.

  Telefonische acquisitie is een vak

  Telefonische acquisitie wordt door menigeen als moeilijk en niet leuk gezien. Het is ook niet iets wat je zomaar doet. Als je precies weet wat je wel en niet moet doen, is koud bellen een stuk gemakkelijker en leuker. lees verder

  Van koud bellen naar een warm bad

  Van koud bellen naar een warm bad

  Het complete boek over bijna alle aspecten van telefonische acquisitie. In dit boek onthullen we de geheimen achter een succesvol acquisitiegesprek. Superpraktisch en boordevol tips.

  Nog meer artikelen over acquisitie: