Ga naar de inhoud

Hoe schrijf je een marketingplan?

  Marketingplan schrijven

  Marketingplan schrijven

  Gemiddelde leestijd: 3 minuten

  Marketingplan schrijven

  Een marketingplan is een plan waarin staat hoe je de markt gaat benaderen en bewerken. Dit begint op strategisch niveau en eindigt op operationeel niveau. Voor een marketingplan zijn meerdere methoden mogelijk, maar wij gebruiken bij voorkeur de onderstaande manier.

  Bij voorkeur in een mindmap

  Voorheen maakten wij het plan in een tekstverwerker, maar tegenwoordig geven wij de voorkeur aan een mindmap. Een voordeel hiervan is dat het heel gemakkelijk is een hoofdstuk toe te voegen of om de structuur te wijzigen. Er is een aantal gratis, zogenaamde open-source, software programma’s waarmee je dit maakt bijvoorbeeld Freemind en Xmind. Nadat de mindmap klaar is, zet je het met één druk op de knop tot een Word- of LibreOffice-document om.

  Hoofdvragen

  In de structuur staan 4 hoofdvragen centraal. De eerste vraag is: “Hoe is de situatie nu?” Met andere woorden, wat is het vertrekpunt. Daarna volgen de vragen hoe het moet worden en hoe dat bereikt kan worden. Tot slot check je regelmatig of alles volgens plan gaat. Dat is in het kort hoe je een marketingplan schrijft.

  Stap 1. Hoe is de situatie nu?

  De huidige situatie beschrijf je op 5 niveaus. Het eerste niveau is het strategische niveau. Daarin beschrijf je bijvoorbeeld wat de organisatie doet (kernactiviteit) en wat het doel van de organisatie is (missie).

  Het volgende niveau is het interne niveau. Daarin ga je alle afdelingen in de organisatie af en breng je de sterke en zwakke punten in kaart.

  Het externe macro niveau is het 3e niveau dat je behandelt. Hierbij beschrijf je de economische, politieke en technische ontwikkelingen die invloed hebben op de organisatie.

  Op het 4e niveau zoom je hier verder op in: het externe mesoniveau. Hierin analyseer je de markt, concurrenten, afnemers, leveranciers en distributiekanalen (alternatief: vijf krachten model van Porter). Dit vat je kort, puntsgewijs samen in kansen en bedreigingen.

  Tot slot analyseer de huidige marketingmix. De gemakkelijkste methode is door gebruik te maken van minimaal de 4 P’s: product, prijs, plaats en promotie. Naar keuze voeg je daar nog andere P’s aan toe. Hiermee heb je de analyse van de huidige situatie afgerond.

  Stap 2. Hoe moet de situatie worden?

  Door de sterke en zwakke punten uit de interne analyse en de kansen en bedreigingen uit de externe analyse in een confrontatiematrix tegenover elkaar te zetten, komt glashelder naar voren wat er gedaan moet worden.

  In een brainstormsessie formuleer je oplossingen (strategische opties). Probeer zoveel mogelijk ideeën naar voren te brengen en niets uit te sluiten. Na de brainstormsessie analyseer je welke strategische opties het best uitvoerbaar zijn en hang je er zo prioriteiten aan vast. Uiteindelijk maak je een keuze. Dat betekent dat je één optie of een combinatie van opties kiest.

  Stap 3. Wat moet hiervoor gedaan worden?

  Tot slot vul je per P in wat er gedaan moet worden om de gekozen optie te doen slagen. Hoe concreter je dit doet, des te succesvoller het marketingplan is. Vervolgens hang je daar een verkoopplan aan vast.

  Stap 4. Gaat alles volgens plan?

  Nadat het marketingplan is opgesteld, houdt het verhaal niet op. Controleer regelmatig of alles volgens plan verloopt. Als er iets in de externe macro factoren verandert, dan heeft dat gevolgen voor het plan.

  Hanteer het plan niet zo rigide dat hierop niet ingespeeld zou kunnen worden. Goede plannen hebben de flexibiliteit om in te spelen op veranderingen.

  Doe de juiste dingen op de juiste manier

  Veel prospects en klanten houden er niet van als ze gepusht worden om iets te kopen. Dat hoeft ook helemaal niet. Het is helemaal niet zo moeilijk om iets te verkopen. Het gaat erom dat je weet wat je moet doen en hoe je dat doet … lees verder

  E-boek sales voor professionals

  Sales voor professionals

  Dit is het ultieme en meest complete boek over sales. In het boek ontdek je de geheimen van het voeren van een succesvol salesgesprek. Superpraktisch en boordevol tips.

  Nog meer artikelen over sales: