Klachtenprocedure

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je tevreden bent over de training die je bij ons hebt gevolgd. Wij streven ernaar om klachten te voorkomen door het verzorgen van goede trainingen in een goede sfeer voor alle deelnemers en andere betrokkenen. Mocht je toch niet tevreden zijn, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Hieronder lees je hoe je jouw klacht aan ons kenbaar maakt.

Klachtenprocedure

Op- en aanmerkingen/evaluaties

Het kan gebeuren dat je als deelnemer een op- of aanmerking hebt over de training in het algemeen. Je kunt die mondeling kwijt bij de trainer tijdens de trainingsdag. Bij de trainer ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en de zorg voor een adequate reactie op jouw op- of aanmerking. Je kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om na de training op het evaluatieformulier je op- en aanmerkingen door te geven.

De klachtenprocedure

Ben je niet tevreden met een training, het aangeboden cursusmateriaal, de begeleiding door een trainer of de procedure bij ons? Bespreek je klacht in principe dan eerst met degene die de klacht volgens jou heeft veroorzaakt. Dit kan de trainer of een andere medewerker van ons zijn.

Geef je klacht op één van de volgende manieren aan ons door:

  1. Online (via e-mail): geef je klacht via een e-mailbericht aan ons door. Ons e-mailadres is contact@zaleco.nl.
  2. Telefonisch: wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0180 328 500

Uiterlijk binnen drie werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging van je klacht.

Klachten behandelen wij vertrouwelijk en binnen twee weken na ontvangst.

Mocht de afhandeling van een klacht langer dan twee weken duren, dan stellen wij je hiervan binnen deze twee weken op de hoogte. Tevens geven wij aan wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen wij de klacht afhandelen.

Beroepsprocedure

Indien de klacht volgens bovenstaande procedure niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan is er een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde. Het oordeel van de onafhankelijke derde is voor beide partijen bindend.

Dossier

Wij houden van alle klachten een dossier bij en maken aantekeningen van de gevolgde procedure.

Geheimhouding

Alle betrokkenen zijn gehouden tot geheimhouding van hetgeen zij met betrekking tot de klacht hebben gehoord en gezien.

Bewaartermijn

Geregistreerde klachten en bijbehorende documentatie bewaren wij voor een periode van twee jaar.